U knjizi je obrađeno jedno od najvažnijih pitanja koja su utjecala na političku situaciju ali i svakodnevni život u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevini Jugoslaviji (1918-1941). Autor govori o jugoslavenskom izbornom zakonodavstvu i prikazuje izbornu teoriju i praksu, pogotovo na slovenskim primjerima. Analizirao je sve izbore, od postanka Privremenog narodnog predstavništva do posljednjih izbora 1938. godine.
Sa slovenskog prevela Anita Peti-Stantić.
Knjiga je objavljena u suradnji sa „Znanstvenom založbom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani“.