Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 2132 pripadnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.
U vrijeme izbora za članove Vijeća, 5. svibnja 2019. u registar birača bilo je upisano 1878 pripadnika slovenske nacionalne manjine.

Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 5. svibnja 2019. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 7. lipnja 2019. u Gradskom poglavarstvu. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Darko Šonc a za zamjenika Vijeća, također jednoglasno Silvester Kmetič. Sjednicu je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Jelena Pavičić Vukičević.

U četvrti saziv Vijeća (mandat 2019.-2023.) izabrani su:

 1. MiroslavaMaria Bahun
 2. Marja Crnković
 3. Hedvika Ćeranić
 4. Marjan Dirnbek
 5. Katarina Furjan
 6. Nada Gajdarov
 7. Borut Gulič
 8. Matija Gulič
 9. Stanka Herak
 10. Luka Hribar
 11. Polona Jurinić
 12. Silvester Kmetić
 13. Alojz Kramar
 14. Ivan Kunej
 15. Anton Lah-preminuo
 16. Katarina-Božica Latinčić-preminula
 17. Marija Ana Nemec
 18. Rolando Nikčević
 19. Stanka Novković
 20. Martina Oblak Pehnec
 21. Franc Rop
 22. Darko Šonc
 23. Irena Šonc
 24. Olga Tkalčec
 25. Vasilija Tovarloža

Predsjednik Vijeća: Darko Šonc

Zamjenik predsjednika Vijeća: Silvester Kmetić

Kontakt osoba: Agata Klinar Medaković

 

Adresa: Remetinečka cesta 77 b, Zagreb

Telefon:  +385 (0) 1 6525-973

 Fax: +385 (0) 1 6525-979

 E-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr