Popis vijeća i predstavnika slovenske nacionalne manjine u Hrvatskoj

Mandat 2019 – 2023.

Vijeća – županije

Marjan Brecelj
Vijeće slovenske nacionalne manjine Istarske županije
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pula
Tel. 052 215 851
E-mail: slovenci@skdistra.hr
Web: www.skdistra.hr

Vasja Simonič
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
Podpinjol 43, 51000 Rijeka
E-mail: sneznik@ri.t-com.hr

Cveto Šušmelj
Vijeće slovenske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije
Šibenska 3, 21000 Split
Tel./Fax. 021 343 137 – Mob. 091 510 88 26
E-mail: skdtriglavsplit@gmail.com

Darko Šonc
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba
Remetinečka cesta 77 b, 10020 Novi Zagreb
Tel. 01 6525 973 – Fax. 01 6525 979
E-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr
Web: tmp.warp-poligon.info

Vijeća – gradovi

Marija Langer
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pula
Tel. 052 215 851 – Fax. 052 544 406
E-mail: slovenci@skdistra.hr
Web: www.skdistra.hr

Boris Rejec
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Rijeke
Podpinjol 43, 51000 Rijeka
E-mail: vj.slo.nm.ri@gmail.com

Nadežda Eterović
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Splita
Šibenska 3, 21000 Split
Tel. 021 343 137 – Fax. 021 321 434
Mob. 091 450 4498
E-mail: skdtriglavsplit@gmail.com

Eva Vrtovec
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Umaga
Trgovačka 6, 52470 Umag
Mob. 091 141 2951
E-mail: skdajdaumag@gmail.com

Slavko Žagar
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Čabra
Partizanski put 14, 51307 Prezid
Mob. 099 767 02370, e-mail: slovenci.cabar@gmail.com

Predstavnici – županije

Janez Jankovič
Predstavnik slovenske nacionalne manjine Karlovačke županije
Dragutina Domjanića 1, 47000 Karlovac
Tel. 047 414 651, mob. 091 195 2021, e-mail: janezjankovic.pcelar1@gmail.com

Barbara Antolić Vupora
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Varaždinske županije
Vrazova 4, 42000 Varaždin
Mob. 098 281 358
E-mail: slovenci.vz@gmail.com

Polonca Margeta
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije
E-mail: predstavnikslovenaca@obz.hr

Rafaela Štulina
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Zadarske županije
Poljica – brig 3, 23235 Vrsi
E-mail: zadarlipa@gmail.com

Predstavnici – gradovi

Marina Delač – Tepšić
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Karlovca
Domobranska 20 B, 47000 Karlovac
Mob. 098 959 2726
E-mail: slovenci.karlovac@gmail.com

Sabina Koželj-Horvat
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Osijeka
Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek
E-mail: skdstankovraz@gmail.com

Darinka Lovrić
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Poreča
Varvari, Piantade 180, 52440 Poreč
E-mail: skd.oljka@gmail.com

Goran Gorše
Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Samobora
Kneza Trpimira 37, Lug Samoborski, 10432 Bregana
Tel. 01 336 66 55
E-mail: gorse.goran@gmail.com

Ana Antolić
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Varaždina
Vrazova 4, 42000 Varaždin
E-mail: slovenci.vz@gmail.com

Darja Jusup
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Zadra
Put Bokanjca 29, 23000 Zadar
Tel. 023 202 412 – Mob. 091 591 41 47
E-mail: zadarlipa@gmail.com

Nikolaja Stock
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Opatije
Falalelići 9, 51414 Ičići
Mob. 091 890 2227
E-mail: nika.stock@gmail.com

Vijeća – općina

Robert Bavčar
Vijeće slovenske nacionalne manjine Općine Matulji
Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
E-mail: robert.bavcar@hops.hr

Ana Mumlek
Vijeće slovenske nacionalne manjine Općine Cestica
Vrazova 4, 42000 Varaždin
E-mail: slovenci.vz@gmail.com