Program rada 2019. (4,32 MB pdf)

Financijski plan 2019. (553 KB pdf)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. (267 KB pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. (745 KB pdf)

Odluka o izmjenama financijskog plana za 2019. (911 KB pdf)