Program rada 2020. (6.3 KB pdf)

Financijski plan 2020. (816 KB pdf)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. (266 KB pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. (770 KB pdf)

Odluka o izmjenama financijskog plana za 2020.  (889 KB pdf)