Članovi Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba nazočit će svečanosti u povodu obilježavanja 100. obljetnice borbe za sjevernu granicu Slovenije, kojom je prvi slovenski general Rudolf Maister preuzeo komandu nad okupiranim područjem Donje Štajerske i Maribora, te ih priključio tadašnjoj Državi Slovenaca, Hrvata i Srba (SHS).