Povodom Dana reformacije na pozornici Slovenskog doma s monodramom o Trubaru gostovao je slovenski glumac Anatol Štern, koji je utjelovio lik i djelo Primoža Trubara.

Monodrama Trubar pred slovensko procesijo nastala je po predlošku slovenskog akademika dr. Matjaža Kmecla.

Više u Odmevu 40.