Izložbu Borbe za sjevernu slovensku granicu i general Rudolf Maister koju je posudio Vojni muzej Slovenske vojske, svečano je otvorila slovenska ministrica obrane dr. Ljubica Jelušič.

U kulturnom programu je predstavljena poezija Rudolfa Maistra i njegove pjesme koje su uglazbljene. Naše Vijeće ovom je prilikom izdalo i prospekt (867 KB PDF) o liku i djelu jednog od najvećih Slovenaca.

Više u Odmevu 39.