Obavještavamo Vas da će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj u sklopu kojih će biti izbori i za članove Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba,  održati u nedjelju 5. svibnja 2019.

Pozivamo vas da izađete na izbore.

Manjinski izbori 2019. (1.63 MB)