Poštovani!

Pozivam vas da ispunite anketu na https://vprasalnik21.tisina.net  čime možete pomoći sveslovenskom lingvističkom istraživanju. Pozivam vas i u ime red. prof. Vere Smole i izv. prof. dr. Jozefa Pallaya s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani s kojima smo osmislili istraživanje.

Anketa o šaljivim odgovorima poput Kao jučer u to vrijeme na pitanje Koliko je sati?, jednostavna je, zabavna i ne zahtijeva prethodno znanje. Želimo saznati koji su od šaljivih odgovora poznati i koje njihove varijante kruže među ljudima, a uz to i je li anketirani poznaju i druge šaljive odgovore od onih koji su nabrojani. Ako anketu ne uspijete ispuniti u cijelosti, možete se ponovno prijaviti sljedeći put kad imate vremena, pomoću lozinke koju vam je dodijelila mrežna stranica ankete. Anketa se može ispunjavati i na pametnim telefonima. Mnogi šaljivi odgovori ispitaniku neće biti poznati (neki postoje samo na narječjima), zato je odgovor Ne poznajem također dragocjen. U sklopu ankete nastat će prva zbirka šaljivih odgovora na slovenskom jeziku.

Anketom želimo doći do najrazličitijih skupina govornika slovenskoga jezika, stoga nam je osobito važno doći do govornika slovenskog jezika svugdje u svijetu. Zanima nas i koje šaljive odgovore iz drugih jezika koriste govornici slovenskoga jezika u inozemstvu – tom podatku je namijenjeno posebno pitanje u završnom dijelu ankete. Pomoću ankete također pomažete boljem opisivanju jedinica koje će na našem mrežnom portalu za rječnike Fran (https://fran.si) biti predstavljene u budućem Rječniku poslovica i srodnih paremioloških pojmova (https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=216&View=1&Query=%2A), koji na portalu izlazi od prošle godine.

Najljepša hvala na vašem vremenu, na sudjelovanju u istraživanju i doprinosu očuvanju narodne tradicije!

Prezentacija uz anketu o šaljivim odgovorima na slovenskom jeziku (955 KB pdf)

 

Dr. Matej Meterc, dr. jezikoslovlja / PhD in Linguistics

Znanstveni suradnik / Research Fellow

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Novi trg 2, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: ­+386 1 470 61 83, E-mail: matej.meterc@zrc-sazu.si, URL: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/matej-meterc-sl#v