Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba će  u studenom 2010. organizirati

1. međunarodni glazbeni festival neobičnih i originalnih komornih sastava