Člani Sveta slovenske narodne manjšine Mesta Zagreba se bodo udeležili slovesnosti ob 100. obletnici bitke za severno mejo Slovenije, v kateri je prvi slovenski general Rudolf Maister prevzel poveljstvo nad okupiranim področjem Spodnje Štajerske in Mariborom.