V Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/22, z dne 9. 2. 2022 je bil objavljen Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor. Redne volitve poslancev v državni zbor bodo v nedeljo, 24. 4. 2022.

Državljanke in državljane Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Hrvaški prijavljeno stalno prebivališče ali se v času izvedbe volitev nahajajo na območju Republike Hrvaške, obveščamo, da bo 24. 4. 2022 od 9.00 do 17.00 ure odprto volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu (VP RS Zagreb).

MOŽNOSTI GLASOVANJA

 A. IZSELJENCIvolivci s stalnim naslovom v Republiki Hrvaški lahko volilno pravico uresničujejo na naslednje načine:

  1. 24. 4. 2022 na volišču VP RS Zagreb,
  2. po pošti iz tujine,
  3. na volišču na območju Republike Slovenije (volišče OMNIA), če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Državni volilni komisiji. Zadnji rok za posredovanje tega obvestila je 20. 4. 2022 do 24.ure.

Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar pomeni, da imajo pravico glasovati na veleposlaništvu, prav tako pa se jim po uradni dolžnosti na naslov prijavljenega naslova v tujini pošlje volilno gradivo.

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA v Sloveniji lahko volivec odda preko portala E-uprava:

A. z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

B. brez digitalnega potrdila:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

 B. ZDOMCIvolivci, ki začasno stanujejo v tujini in imajo stalno prebivališče v Sloveniji, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujejo na naslednje načine:

  1. 24. 4. 2022 na volišču VP RS Zagreb, če pravočasno (to je do vključno 24. 3. 2022 do 24.ure), Državni volilni komisiji posredujejo obvestilo, da želijo glasovati na veleposlaništvu,
  2. po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 24. 3. 2022 posredujete obvestilo, da želijo glasovati po pošti iz tujine.

Vsem volivcem zdomcem, ki želijo glasovati na VP RS Zagreb ali po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

 Vlogo za zgoraj navedene načine uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala E-Uprava, ki omogoča:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

Več informacij najdete na spletni strani državne volilne komisije: https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-zbor-rs/volitve-drzavnega-zbora-rs/volitve-v-dz-2022/

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu
Polona Bradač
Ministrica svetovalka