Zagreb – U suradnji s Modernom galerijom, u Slovenskom domu je otvorena izložba fotografija samozatajnog fotografa Stanka Vrtovca (Maribor, 1947. – Zagreb, 2017.), koje je njegov brat Saša Vrtovec darovao Modernoj galeriji. Izložene su fotografije koje su bile dio izložbe Snaga tišine, održane u ožujku ove godine u Studiju Moderne galerije „Josip Račić”.

Zahvaljujući inicijativi nekolicine Vrtovčevih prijatelja, među kojima su eminentni fotografi Ivan Posavec i Vladimir Vučinović Čarli i donaciji njegovog brata, izuzetne fotografije ugledale su svjetlo dana i otrgnute zaboravu. (akm)

Više u Novom odmevu 68.

Foto: Nino Lah