Ljubljana – Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i svijetu, objavio je 20. nagradni natječaj za diplomske, magistarske i doktorske radove s područja Slovenaca u susjednim zemljama i svijetu.

Više na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xx-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po-svetu/

Za dodatna objašnjenja i informacije dostupni smo na tel. (+386) (0) 1 230 80 18 ili putem e-maila: pr.urad.slovenci@gov.si

Veselimo se svim pristiglim radovima!

Odnosi s javnošću / Public relations
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu / Government’s office for Slovene Abroad
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana
tel: +386 (01) 230 80 00 fax; +386 (01) 230 80 17
www.uszs.gov.si
www.slovenci.si