Zagreb – U ime Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, pozivamo Vas na sudjelovanje u novoj Europskoj inicijativi kojoj je cilj da od EU traži zaštitu za nacionalne regije u pojedinim državama EU-a.

Više: Dopis – Inicijativa EU 2020 – Koordinacija vijeca i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (33 KB pdf)

Inicijativu možete potpisati na: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative