Monodramu General koja govori o jednom od najvećih Slovenaca svih vremena, generalu Rudolfu Maistru-Vojanovu, napisao je Tone Partljič. U povodu obilježavanja dana Rudolfa Maistra na pozornici Slovenskoga doma ulogu generala tumačio je glumac drame Slovenskog narodnog kazališta Maribor, Bojan Maroševič.

Generala Maistra je prikazao s vojničke, ali i ljudske strane: kao čovjeka koji može pogriješiti, osjetljivog, energičnog i u duši ranjivog. Bojan Maroševič je uvjerljivo odglumio njegove vojničke nastupe, osobito onoga kad je 23. studenoga 1918. junački istrgnuo Maribor i veliki dio Slovenije iz njemačkih ruku. Razoružao je zelenu gardu i s postrojbama zauzeo cijelu sjevernu granicu – od Dravograda do Radgone. Generala Maistra smo upoznali kao svestranu osobu: kao zapovjednika, pjesnika, slikara, bibliofila i mislioca. Naposljetku kao umirovljenika kad je u svojoj sobi sam i bolestan probirao svoje pjesme, koje se danas i pjevaju i prizivao sjećanja. Među njima je posebno dragocjeno sjećanje na malenu Katricu sa Zavrha, kojoj je danas preko osamdeset godina.

Glumac drame Slovenskog narodnog kazališta Maribor Bojan Maroševič u ulozi generala Rudolfa Maistra

Glumac drame Slovenskog narodnog kazališta Maribor Bojan Maroševič u ulozi generala Rudolfa Maistra