Odaberite najljepše okićenu jelku i svoj glas s brojem jelke pošaljite na e-mail slovenski-dom@zg.t-com.hr, WhatsApp ili mms na 091-4855 171