Ajda je slovenska sveta rastlina. Skozi slovensko zgodovino je bila vedno pomemben del kmečkega jedilnika, zdaj jo strežejo na krožniku z zlato obrobo, za aperitiv pa si lahko privoščite vodko iz ajde. V slovenski umetnosti je povezana predvsem z metaforo življenja.
Zapise o ajdi najdemo v Sloveniji že leta 1426, gotovo pa so jo sejali že desetletja pred tem. V 16. stoletju so jo poznali po vsej Sloveniji in jo pridelali več kot katerega koli drugega žita. Že ta podatek nam pove, kako pomembno vlogo je imela ajda v prehrani. https://slovenia.si/sl/to-je-slovenija/ajda-koristna-za-ljudi-in-cebele/