Spoštovani,

v okviru raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov<http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/jezikovna-politika-republike-slovenije-in-potrebe-uporabnikov>, ki ga izvaja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU na pobudo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, smo pripravili anketo o jezikovni rabi, znanju in potrebah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje.

Lepo Vas prosimo, da si vzamete približno 20 minut časa in izpolnite anketo na spodnji povezavi. V zahvalo za sodelovanje pri raziskavi si boste lahko izbrali lepo knjižno nagrado.

Povezava na anketo: https://www.1ka.si/a/134692.

Ker želimo z raziskavo proučiti jezikovne potrebe kar najširšega kroga jezikovnih uporabnikov, bomo zelo hvaležni, če boste povezavo do ankete objavili na spletnih straneh svoje ustanove in/ali povezavo do ankete razposlali med svoje zaposlene, sodelavce, člane in znance ter jih nagovorili k sodelovanju pri raziskavi.

Anketa je anonimna in bo odprta do 6. 8. 2017. Hvala za pomoč in lep pozdrav,

Nataša Gliha Komac, koordinatorka projekta Kozma Ahačič, vodja projekta