SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!

Zagreb, 27. februar 2012

Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.

7. marec 2012 ob 19. uri (sreda)
REDNI OBČNI ZBOR KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA SLOVENSKI DOM Vabimo člane, da se udeležijo rednega občnega zbora društva. Dnevni red: poročilo o delu v letu 2011, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo inventurne komisije, načrti za tekoče leto in prihodnost, razno. Vabljeni!

15. marec 2012 ob 19. uri (četrtek)
ALPINISTIČNI ČETRTEK V SLOVENSKEM DOMU
Slovenski dom v sodelovanju s Hrvaško planinsko zvezo in založniško hišo Libricon prireja ciklus predavanj Alpinistični četrtek v Slovenskem domu. Ciklus se bo začel s predavanjem, ki ga bo imel Marko Prezelj, eden najbolj priznanih svetovnih alpinistov in dvakratni dobitnik najprestižnejšega alpinističnega priznanja Zlati cepin (Piolet d’Or). Do konca leta 2012 so načrtovana še tri predavanja. Namen organizatorja je, da s fotografijami, filmi in pogovori z vrhunskimi slovenskimi alpinisti, članom društva, zagrebškim alpinistom in planincem ter zainteresirani javnosti približa aktualni trenutek slovenskega alpinizma.

23. marec 2012 ob 19. uri (petek)
RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK
Velikonočna razstava ustvarjalne delavnice Šopek, ki jo vodi mentor Jakov Šimunović je postala že tradicija v Slovenskem domu. Naše ustvarjalke bodo razstavile pomladanske šopke, poslikane vaze in posodice iz stekla. Največ pa bo pirhov in v različnih tehnikah obarvanih jajc, ki jih bodo podarile zvestim obiskovalcem in prijateljem. Vabilo (268 KB pdf).

30. marec 2012 ob 19. uri (petek)
KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA GLASBENA MATICA MARIBOR
Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor, ki je zapel svojo prvo pesem pred približno štiridesetimi leti, uspešno nastopa ne le na domačih koncertnih odrih, ampak sodeluje tudi s slovenskimi pevskimi zbori iz zamejstva. Umetniško vodstvo zbora, v katerem pojejo pevke različnih poklicev in starosti, je leta 2005 prevzela Zsuzsa Budavari Novak. Pevke se bodo predstavile s programom, sestavljenim iz slovenskih ljudskih pesmi, priredb in pesmi tujih avtorjev. Po glasbenih trenutkih bo sledilo druženje. Vabilo (303 KB pdf).

31. marec 2012 ob 17. uri (sobota)
LETNI ZBOR DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE, KO DIS ZAGREB
Krajevna organizacija DIS Zagreb vabi vse člane na letni zbor. Dnevni red: otvoritev in pozdrav, kulturni program, izvolitev delovnega predsedstva, poročila predsednika KO DIS Zagreb in blagajničarke, razprava o poročilih ter načrt dela za leto 2012.

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM