Zagreb – Osemnajst zagrebških narodnih manjšin, med njimi tudi slovenska, je 16. junija v organizaciji Koordinacije svetov in predstavnikov narodnih manjšin Mesta Zagreb in Mesta Zagreb pred Paviljonom na trgu Zrinjevac predstavilo svojo kulturo, založniško dejavnost in tradicionalne jedi.

V večkulturnem programu so se s pesmijo, plesom in narodnimi nošami predstavile albanska, bolgarska, bošnjaška, črnogorska, češka, italijanska, madžarska, makedonska, nemška, poljska, romska, slovaška, slovenska, srbska, rusinska, ruska, ukrajinska in židovska narodna manjšina. Prireditev je kljub vročemu vremenu privabila številne Zagrebčane, ki so si z zanimanjem ogledovali slovensko stojnico, na kateri sta Slovenski dom in Svet slovenske narodne manjšine Mesta Zagreb predstavila svojo založniško dejavnost, tradicionalne jedi in gorenjsko narodno nošo. Mešani pevski zbor Slovenski dom je pod dirigentsko palico zborovodja Ivice Ivanovića zapel slovenske narodne pesmi, Franc Rop pa je na harmoniki zaigral venček domačih, med katerimi je največje navdušenje požela pesem Moj očka ima konjička dva.

Pomembnost narodnih manjšin

“V letošnjem programu zagrebške Koordinacije smo si začrtali, da bi Zagrebčanom predstavili odprtost naših manjšin in njihovo raznolikost,” je ob srečanju dejal predsednik Koordinacije svetov in predstavnikov narodnih manjšin Mesta Zagreb Zoltan Balaž-Piri. Dodal je, da prireditev poteka v okviru programa, ki poteka že od začetka leta, in sicer s predstavitvijo jezikovnih različnosti v Klubu hrvaških književnikov. V imenu zagrebškega župana je zbrano množico pozdravila vodja Službe za promocijo človekovih pravic, enakost med spoloma, odnose z narodnimi manjšinami in verskimi skupnostmi ter za razvoj civilne družbe Elizabeta Knorr, ki je poudarila: “Mesto Zagreb je zdavnaj spoznalo pomembnost narodnih manjšin in zaradi tega na vse mogoče načine podpira ohranjanje njihove narodne in kulturne identitete.” (a.k.m.)

Predsednik Slovenskega doma in SSNM MZ Darko Šonc in Elizabeta Knorr. Foto: a.k.m.

Predsednik Slovenskega doma in SSNM MZ Darko Šonc in Elizabeta Knorr. Foto: a.k.m.

Mešani pevski zbor Slovenski dom in harmonikar Franc Rop. Foto: Darko Abramović

Mešani pevski zbor Slovenski dom in harmonikar Franc Rop. Foto: Darko Abramović