Nagovor predsednika Slovenskega doma in SSNM MZ Darka Šonca.(Foto: a.k.m.)

Nagovor predsednika Slovenskega doma in SSNM MZ Darka Šonca.(Foto: a.k.m.)

Zagreb – V počastitev slovenskega praznika dneva reformacije je na povabilo Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreba 25. oktobra gostoval Zavod Parnas iz Velikih Lašč s projektom Tu malajne ni vse proč palu, za katerega je leta 2011 prejel priznanje Naša Slovenija v kategoriji Raziskovanje in uveljavljanje dediščine. Številno občinstvo v Slovenskem domu si je ogledalo njihovo razstavo in dokumentarni film z naslovom Tu malajne ni vse proč palu, ki govori o “krovaških” (hrvaških) slikarjih, o katerih je leta 1575 pisal Primož Trubar, in spoznalo drobne bisere slovenske kulturne dediščine.

Predsednik Slovenskega doma in zagrebškega sveta Darko Šonc je v pozdravnih besedah med drugim omenil, da je v Zagrebu te dni potekal slovenski teden. Pred kratkim je imel svojo razstavo slikar Marko Jakše, danes pa so se slovesnosti ob obeležitvi dneva reformacije udeležile tudi ugledne slovenske pesnice in pisateljice Ines Cergol, Maja Gal Štromar, Barbara Simoniti ter Janja Vidmar, ki so v organizaciji hrvaškega društva pisateljev in katedre za slovenistiko zagrebške filozofske fakultete gostovale v Zagrebu.

Edinstvena slovenska dediščina, za katero so zaslužni tudi hrvaški slikarji

Umetnostna zgodovinarka Marjana Dolšina je predstavila umetnostnozgodovinski pomen skupine hrvaških slikarjev, o katerih je pisal Primož Trubar in ki je poslikala številne podružnične cerkve, predvsem v južnem delu Slovenije, ter opozorila na pomen ohranjanja in restavriranja fresk. Restavratorka Martina Tekavec je spregovorila o načinu poslikave v tehniki al fresco ter samem restavriranju predstavljenih fresk, vodja projekta Metka Starič pa je predstavila sodelovanje celotne dediščinske skupnosti pri pripravi projekta. Sledil je ogled 20-minutnega dokumentarnega filma Roka Borštnika Tu malajne ni vse proč palu, ki pojasnjuje, kaj se lahko skriva pod beležem v Krvavi Peči in kako lahko domačini ter nevladne organizacije spodbudijo in podprejo prizadevanja stroke pri ohranjanju dediščine.

Metka Starič, Marjana Dolšina in Martina Tekavec iz Zavoda Parnas. (od leve proti desni). (Foto: a.k.m. )

Metka Starič, Marjana Dolšina in Martina Tekavec iz Zavoda Parnas. (od leve proti desni). (Foto: a.k.m. )

Konec filma in goste Zavoda Parnas so obiskovalci prireditve, med katerimi so bili tudi predstavnica zagrebškega župana Elizabeta Knorr, pomočnik vodje mestnega urada za izobraževanje, kulturo in šport Dragutin Palašek ter osebje slovenskega veleposlaništva, pooblaščeni minister Marko Sotlar, konzul Gregor Klemenčič, kulturna atašejka Urška Potočnik in Ivanka Filipan, nagradili z dolgim aplavzom. Zanimiv pogovor o slovenski dediščini, ki je edinstvena, žal pa prepogosto dobro skrita, se je nadaljeval ob bogati Trubarjevi malici, merjaščevem golažu z ajdovimi žganci, ki je ob dnevu reformacije postala že tradicija v Slovenskem domu. (a.k.m.)