Zagreb – 3. julij 2015   Na slovesnosti v palači Dverce je zagrebški župan Milan Bandić podelil Medalje Mesta Zagreb predstavnikom Svetov narodnih manjšin Mesta Zagreb za pomemben prispevek pri ohranjanju in zaščiti položaja manjšin ter aktivno sodelovanje pri upravljanju lokalnih zadev. Medalje so med drugimi prejeli tudi zaslužni uslužbenci Zrinjevca, Zračne luke Zagreb in HAVK Mladost za dosežke in nesebično predanost delu ter Društvo turističnih vodnikov Zagreb in Srednjehrvaška makroregija za poseben prispevek k spodbujanju kulture, zgodovine in turizma, vzoren uspeh in nesebično predanost delu.

Župan je dobitnikom čestital za prejeta priznanja in poudaril, da njihova dejanja govorijo več od besed ter da so s svojimi dejanji Zagrebu v ponos. »Gre le za simbol hvaležnosti do naših someščanov, ki navdihujejo Zagreb in si prizadevajo ne le za njegov napredek na več različnih načinov, ampak tudi spodbujajo odličnost in so najboljši ambasadorji Zagreba kot večetničnega, multikulturnega in najbolj socialnega mesta.«

Medalja Mesta Zagreb je priznanje, ki se podeljuje meščanom Mesta Zagreb in drugim osebam, ki delujejo na območju Mestne občine Zagreb, združenjem, trgovskim podjetjem, ustanovam in drugim pravnim osebam za izstopajoče dosežke pri delu.
(http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=77791)

medalja GZ1

Medaljo Mesta Zagreb je v imenu Sveta slovenske narodne manjšine Mesta Zagreb prejel predsednik Sveta Darko Šonc (levo ob županu). Foto: www.zagreb.hr

medalja GZ2

Čestitke župana Milana Bandića. Foto: www.zagreb.hr