Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije 4. 11. 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja, 20. december 2015.

Referendumsko vprašanje se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 3. marca 2015?«.

Izvrševanje volilne pravice v Republiki Hrvaški

A. Volivci, ki nimate stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujete:

1. na veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu, če ste vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine;

Če želite kot volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), glasovati po pošti, morate o svoji nameri obvestiti DVK.

Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

 

Obvestilo lahko pošljete:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 20. 12. 2015 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.
Če želite (izseljenec) glasovati na tem volišču, morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« pošljete na enak način, kot je določeno v A/2 točki.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 16. 12. 2015 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

B. volivci, ki boste na dan glasovanja začasno na Hrvaškem (zdomci) glasujete na dva načina:

1. na veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu,
2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morate volivci, ki boste na dan glasovanja začasno na Hrvaškem, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljete na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) – Obr.02«, ki je objavljen na spletni strani DVK.
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, obvestilo posredujte čim prej na DVK, da boste volilni material prejeli pravočasno.

Volivce obveščamo, da bo volišče Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu v nedeljo, 20. decembra 2015 odprto od 9.00 do 17.00 ure.