Zagreb – V Slovenskem domu na Masarykovi ulici 13, ob ponedeljkih poteka pouk slovenskega jezika:

  • od 18.30 do 20.00 pouk za začetnike
  • od 17.00 do 18.30 nadaljevalni pouk

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu društva ob uradnih urah, tel: 01-4855 171 ali po e-pošti: slovenski-dom@zg.t-com.hr