V počastitev slovenskega državnega praznika dneva Rudolfa Maistra je Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb 23. novembra v Slovenskem domu v Zagrebu pripravil prireditev Spomini na Maistra.

Spomine na Maistra je v izjemno dinamičnem in zanimivem predavanju obudil Zvezdan Markovič, kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske Maribor. S tem dogodkom smo nadaljevali naše odlično sodelovanje z muzejem, ki smo ga začeli pred leti.

Številne obiskovalce v Slovenskem domu sta nagovorila namestnik predsednika zagrebškega sveta slovenske manjšine Franc Strašek in slovenski veleposlanik na Hrvaškem Vojko Volk. Veleposlanik je izrazil zadovoljstvo, ker smo obudili spomin na enega največjih sinov slovenskega naroda, ki je mnogim vzor za pogum in domoljubje.

Dneva Rudolfa Maistra sta se med drugimi udeležila tudi pooblaščeni minister slovenskega veleposlaništva Marko Sotlar in odposlanec zagrebškega župana Željko Zaninović.

[twocol_one]

Predavanje kustosa mag. Zvezdana Markoviča. Foto: a.k.m.

Predavanje kustosa mag. Zvezdana Markoviča. Foto: a.k.m.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Zvezdan Markovič, Željko Zaninović, Marko Sotlar, Vojko Volk (od leve proti desni). Foto: a.k.m.

Zvezdan Markovič, Željko Zaninović, Marko Sotlar, Vojko Volk (od leve proti desni). Foto: a.k.m.

[/twocol_one_last]

General, pesnik, slikar, bibliofil

General in umetnik Rudolf Maister, s pesniškim imenom Vojanov, sodi med najvidnejše slovenske osebnosti 20. stoletja. S svojim pogumnim dejanjem je ob koncu 1. svetovne vojne, po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, najprej v Mariboru, nato pa tudi na širšem štajerskem območju, uveljavil slovensko ljudsko voljo in dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega področja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. 23. novembra 1918 je s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in preprečil, da bi to območje priključili nemški Avstriji. 23. november je zato v samostojni Sloveniji postal državni praznik – dan Rudolfa Maistra.Namestnik načelnika Vojaškega muzeja stotnik Zvezdan Markovič, ki je tudi vodja kustudiata in kustos arhivalije in zemljevidov, je predstavil Maistrovo vojaško pot in tudi nekaj neznanih podrobnosti iz Maistrovega osebnega življenja. General Rudolf Maister ni bil samo vojak, ampak je bil vsestranska osebnost: literat, pesnik, slikar in bibliofil. Ljubil je umetnost in lepo, bil je organizator prve likovne razstave v Mariboru. Pesmi je pisal od mladosti do smrti, do konca svojih dni je objavljal v Ljubljanskem zvonu. Ukvarjal se je tudi z organizacijo kulture in izdajal literarne zbornike. Zelo rad je slikal. Maister je bil strasten ljubitelj knjig. Zbiral je stare knjige in si uredil dragoceno, bogato knjižnico. Danes v Univerzitetni knjižnici v Mariboru hranijo okrog šesto knjig, ki jih je zbral. Upokojen je bil predčasno, ko je bil star komaj 49 let. Umrl je za posledicami srčne kapi, 26. julija leta 1934 v Uncu pri Rakeku. (a.k.m.)