Generalna skupščina Unesca je leta 2001 sprejela Splošno deklaracijo o kulturni raznolikosti. Njen cilj je pomagati državam ustvariti pogoje za dialog med kulturami in civilizacijami v okviru globalizacije. Spoštovati in spodbujati pa je treba tudi kulturno raznolikost. Svetovni dan kulturne raznolikosti je bil razglašen leta 2002.

https://min-kulture.gov.hr/unesco-16291/dogadjanja/21-svibnja-2008-svjetski-dan-kulturne-raznolikosti-za-dijalog-i-razvoj/4065