Mojstrana – Članovi Vijeća su 22. listopada 2011. u okviru prirodoslovne radionice Moja dežela-Moja domovina, posjetili hram slovenske planinarske baštine, Slovenski planinarski muzej u Mojstrani, gdje su rođeni brojni poznati slovenski sportaši i olimpijci.

Suvremeno koncipirana građevina svoje je mjesto dobila na ulazu u Triglavski narodni park, jedini slovenski nacionalni park i u dolini Vrata koja se proteže pod veličanstvenom Stijenom Triglava odakle izvire bogata povijest slovenskog alpinizma i planinarstva. Sedmog veljače 2010. svečano ju je otvorio predsjednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. Muzej je otvoren točno 115 godina nakon otvorenja Aljaževog tornja na vrhu Triglava.

Put je priča – priča je put

Vidjeli smo film o slovenskim planinama, kulturnom i prirodnom krajoliku te stalnu izložbu Put je priča – priča je put. Zamišljena je kao muzejska pripovijest koju doživljavamo kao vlastito penjanje na planinu. Bogata filmska, fotografska i predmetna građa te interaktivni sadržaji povezani su u jedanaest sadržajnih cjelina. Na taj smo način upoznali povijest, uzroke, načine, opasnosti i radosti odlaskom u planine. A na cilju smo, poput svakog planinara bili nagrađeni predivnim pogledom. Priča koju smo doživjeli u muzeju ima dvije važne poruke: Put je važniji od cilja i Svaki put je priča za sebe.
Nakon razgledavanja Slovenskog planinarskog muzeja na redu je bila sjednica VSNM GZ koju je vodio novi-stari predsjednik Darko Šonc. Na dnevnom redu su bile slijedeće točke: izvješće o manjinskim izborima koji su održani 10.7.2011, financijski plan za 2012, program rada za 2012, izbor članova predsjedništva i razno. (a.k.m.)

Članovi Vijeća u Slovenskom planinarskom muzeju u Mojstrani.

Članovi Vijeća u Slovenskom planinarskom muzeju u Mojstrani.