Poštovani!

U sklopu istraživačkog projekta Jezična politika Republike Slovenije i potrebe korisnika <http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/jezikovna-politika-republike-slovenije-in-potrebe-uporabnikov>, kojeg izvodi Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU na inicijativu Ministarstva kulture Republike Slovenije i Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, pripremili smo anketu o uporabi jezika, znanja i potrebama korisnika jezika u Republici Sloveniji kao i korisnika slovenskoga jezika izvan nje.

Lijepo Vas molimo da odvojite približno 20 minuta vremena i ispunite anketu na donjoj poveznici. U znak zahvale za sudjelovanje u istraživanju, za nagradu ćete moći odabrati lijepu knjigu.

Poveznica na anketu: https://www.1ka.si/a/134692

Budući da istraživanjem želimo proučiti jezične potrebne što šireg kruga korisnika jezika, bit ćemo veoma zahvalni ako ćete poveznicu do ankete objaviti na internetskim stranicama svoje ustanove i/ili ako ćete je proslijediti svojim zaposlenicima, suradnicima, članovima i poznanicima te ih nagovoriti na sudjelovanje u istraživanju.

Anketa je anonimna. Bit će otvorena do 6. kolovoza 2017.

Zahvaljujemo na pomoći. Lijep pozdrav,

Nataša Gliha Komac, koordinatorica projekta i Kozma Ahačič, voditelj projekta