Loka kod Mengeša – U okviru programa VSNM GZ pod nazivom Prirodoslovna radionica, članovi Vijeća posjetili su rodno mjesto najuspješnijih baroknih slikara na području Slovenije, Franca i Andreja Krištofa Jelovšeka, kao i dvorac Jable, Mengeš i Komendu gdje su razgledali njihova monumentalna djela, freske i oltarne slike. Slikari Jelovšek poznati su i po svom stvaralaštvu u Samoboru (iluzionistička freska glavnoga oltara u crkvi sv. Marije) i Zagrebu (strop crkve sv. Katarine i iluzionistička freska na glavnom oltaru).(akm)

Više u Novom odmevu 63.