Zagreb – Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je danes pred svečanim odkritjem doprsnega kipa Bojana Stupice obiskala Slovenski dom Zagreb, kjer se je sestala s predsednikom društva Darkom Šoncem in člani upravnega odbora. Predsednik je ministrici, ki je prvič obiskala slovensko skupnost v Zagrebu zaželel dobrodošlico in ji v daljšem razgovoru predstavil zgodovino in delovanje najstarejšega društva Slovencev v Evropi, ki neprekinjeno deluje že 92 let. Ob tem je izpostavil, kakšno je bilo stanje po dveh potresih in kako je potekala sanacija društvenih prostorov. Ob tej priložnosti se je zahvalil Uradu za pomoč, ki je bila namenjena za sanacijo, hkrati pa je poudaril, da ogrevanje še vedno ni popravljeno. Trenutno je največji imperativ odkup društvenih prostorov, ki so v lasti hrvaške vlade. Že nekaj časa traja intenzivno prizadevanje za odkup po pravni poti v katerega so vključene vse ustrezne inštitucije. Hrvaška vlada si je v svojem Operativnem programu za albansko, bošnjaško, črnogorsko, makedonsko in slovensko narodno manjšino za obdobje 2021-2024 zadala: „da bo obravnavala odkup ali darovanje prostorov Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom Zagreb.“ „Za pomoč smo se obrnili tudi na predsednika slovenske vlade Janeza Janšo, ob tej priložnosti bi za pomoč prosili tudi Urad“, je izpostavil Darko Šonc.
Ministrica je bila vesela, da se je lahko družila z zagrebškimi Slovenci in jim čestitala 30-obletnico samostojnosti Slovenije. Pozorno je prisluhnila članom upravnega odbora, ki so jo med drugim seznanili s potekom društvenih aktivnosti v času epidemije korona-virusa in ji predstavili društveno glasilo Novi odmev. Med drugim jo je zanimalo tudi vprašanje udejstvovanja mladih in je predlagala, da se najdejo rešitve kako jih pritegniti v društvene aktivnosti. Ministrica je na koncu pohvalila delovanje slovenske skupnosti v Zagrebu, in se zahvalila za srečanje, ogledala si je tudi društvene prostore. (akm)

Več v Novem odmevu 76.

Foto: akm