V Prešernovi dvorani Slovenskega doma Zagreb je potekal redni občni zbor, ki mu je predsedoval predsednik Darko Šonc. Zaradi epidemije koronavirusa, letošnji redni občni zbor ni bilo mogoče izvesti marca, kar je običajna praksa, ampak je prestavljen na oktober. Predsednik Darko Šonc je izpostavil, da aktivnosti in dejavnosti Društva v preteklem letu niso potekale v enaki meri kot običajno, saj so se morale prilagoditi epidemiološkim razmeram. Tudi društveni prostori so bili poškodovani v močnem potresu, ki je prizadel Zagreb 22. marca 2020. Na dnevnem redu je bilo sedem točk: poročilo o delu za leto 2020, finančno poročilo za leto 2020, poročilo Nadzornega odbora, finančni načrt za leto 2021, program dela za leto 2021, spremembe statuta in razno. (akm)

Več v Novem odmevu 77.

Foto: akm