Spomladi so učenci, njih 17, in učiteljica Simona Gotal pridno pričeli z dopolnilnim poukom slovenskega jezika v Slovenskem domu Zagreb (več v Novem odmevu št. 72 na str. 22  http://tmp.warp-poligon.info/wp-content/uploads/2020/06/NOVI-ODMEV-72.pdf ).
Njihova srečanja je kmalu preprečila epidemija, najbolj vztrajni so nadaljevali s poukom na daljavo, za kar čestitamo vsem učencem, staršem in seveda učiteljici Simoni Gotal.

V novem šolskem letu 2020/21 se je pouk nadaljeval, zaradi znanih razmer se je uspešno preselil on-line. Ker je skupina učencev generacijsko in po predznanju zelo heterogena, pouk poteka ločeno. Dve starejši učenki imata pouk enkrat tedensko na daljavo (po Zoomu), mlajši otroci (2 predšolska otroka in 4 učenci razredne stopnje) pa se slovenščine učijo doma s starši. Učiteljica redno pošilja staršem navodila za pouk in naloge/vaje po mailu, po vsaki obravnavani enoti pa se vsi skupaj srečajo na Zoomu, da lahko otroci pokažejo, česa so se naučili. Mlajše otroke poučuje po učbeniku Poigrajmo se slovensko, učenki višjih razredov pa po učbeniku Gremo naprej. Pri pouku uporablja tudi druga učna gradiva. Učbenike za predšolske otroke in otroke nižjih razredov je financiral Slovenski dom Zagreb.

Pouk finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, ki nudi strokovno podporo. Za udeležence je pouk brezplačen. Učiteljica, ki je sicer lektorica na zagrebški Filozofski fakulteti in je zelo zasedena z obveznostmi, ugotavlja, da je zanimanja za učenje slovenščine v Zagrebu veliko. Tudi med mladostniki in odraslimi, ki trenutno niso vključeni v pouk. Zato si želi, da bi se povečalo število ur pouka na teden. Potem bo lažja tudi organizacija dela in nenazadnje oblikovanje bolj homogenih skupin. (mm / akm)