Mojstrana – Člani Sveta so 22. oktobra 2011 v okviru naravoslovne delavnice Moja dežela obiskali hram slovenske planinske dediščine Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ki je rojstni kraj številnih znanih slovenskih športnikov in olimpijcev.

Sodobno zasnovana stavba je dobila svoj prostor ob vstopu v Triglavski narodni park, edini slovenski narodni park, in v dolino Vrata, ki se razteza pod mogočno Steno Triglava, od koder izvira bogata slovenska zgodovina alpinizma in gorništva. 7. avgusta 2010 ga je slovesno odprl predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Muzej je bil odprt natanko 115 let po odprtju Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.

Pot je zgodba – zgodba je pot

Ogledali smo si film o slovenskih gorah, naravni in kulturni krajini in stalno razstavo Pot je zgodba – zgodba je pot, ki je zasnovana kot muzejska pripoved, ki jo doživljamo skozi lasten vzpon na goro. Bogato filmsko, fotografsko in predmetno gradivo ter interaktivne vsebine so povezane v enajst vsebinskih sklopov. Tako smo spoznali zgodovino, vzroke, načine, nevarnosti in radosti obiskovanja gora. Na cilju pa smo bili, kot vsak planinec, poplačani s čudovitim razgledom. Zgodba, ki smo jo doživeli v muzeju, ima pomembni sporočili: Pot je pomembnejša kot cilj in Vsaka pot je svoja zgodba.
Po ogledu Slovenskega planinskega muzeja je bila na vrsti seja SSNM MZ, ki jo je vodil novi-stari predsednik Darko Šonc. Na dnevnem redu so bile sledeče točke: poročilo o manjšinskih volitvah na Hrvaškem 10.7.2011, finančni načrt za leto 2012, program dela za leto 2012, izvolitev članov predsedstva in razno.  (a.k.m.)

Člani Sveta v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Člani Sveta v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.