Vrhnika (Slovenija) – Člani Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb so v okviru programa Moja dežela, ob Cankarjevem letu in 100. letnici rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja (10.5.1876 Vrhnika – 11.12.1918 Ljubljana), obiskali njegovo spominsko hišo.

Pod vodstvom vodiča so si ogledali zbirko predmetov, ki prikazuje bivanjske razmere revnejše družine ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, kot tudi Cankarjeve prvotiske, fotografije njegovih prijateljev, sorodnikov in dobrotnikov iz ljubljanskega in dunajskega obdobja ter njegove avtoportrete in risbe. (akm)

Več v Novem odmevu 66.

Foto: akm