Poteka zadnji mesec za zbiranje podpisov za evropsko državljansko pobudo za izboljšanje pravnega položaja jezikovnih in narodnih manjšin »Minority SafePack – Milijon podpisov za raznolikost v Evropi«. Glavni cilj pobude je, da s določenim številom podpisov EZ/EU sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti.

To naj vključuje politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi regionalne (državne) pomoči.

Na Hrvaškem sta podporo tej pobudi dala Svet za narodne manjšine Vlade RH in Odbor za narodne manjšine in človekove pravice Hrvaškega saborja. Za doseganje cilja te pobude je pomemben vsak podpis. Zadnji rok za predajo zbranih podpisov je 3. april 2018. Pobudo lahko podpišete na tej povezavihttps://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/